Over ons

Over Stichting Darmkanker

Op 10 februari 2020 is Stichting Darmkanker opgericht, speciaal voor (ex)darmkankerpatiënten, hun partners en naasten. Tot op heden was er namelijk nog geen patiëntenorganisatie exclusief voor mensen met darmkanker, terwijl dit wel een grote groep in Nederland treft (ruim 80.000 Nederlanders). Darmkanker is de tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden en er is een toename van het aantal jonge darmkankerpatiënten.

Stichting Darmkanker wil hét platform zijn waar informatie en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De focus in 2021 ligt op het ontwikkelen van een eigen ‘gezicht’ die ervoor zorgt dat de Stichting Darmkanker herkend gaat worden als dé autoriteit op dit gebied. Daarnaast wil Stichting Darmkanker een stichting zijn voor en door vrijwilligers, ondersteund door een professioneel bureau, die financieel gezond is. Een ander belangrijk punt is daarom het werven, behouden en scholen van vrijwilligers en het inrichten van de professionele organisatie.

Naam en contactgegevens

Stichting Darmkanker Nederland
Godebaldkwartier 363
3511 DT Utrecht (Gebouw Janssoenborch, 3e etage)
Postbus 30510 | 3503 AH Utrecht
T: 030 634 3915
E: info@darmkanker.nl

RSIN/fiscaal nummer: 8610.98.614
KvK-nummer: 77688775
IBAN: NL09INGB0006402634

Doelen Stichting Darmkanker

De doelstelling van Stichting Darmkanker is vastgelegd in de statuten en is als volgt omschreven: Stichting Darmkanker zet zich in voor een optimale kwaliteit van leven en zorg voor alle mensen met darmkanker en zij die moeten leven met de gevolgen ervan.

  1. Streeft optimale zorg en kwaliteit van leven voor mensen met darmkanker na. Daarvoor gaat de stichting in overleg met onder andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Ook werkt ze mee aan de herziening van de Nederlandse richtlijnen voor darmkankerzorg.
  2. Stimuleert de eigen regie over het zorgproces. De stichting geeft mensen met darmkanker heldere informatie over mogelijke keuzes in dit proces en over ontwikkelingen die voor mensen met darmkanker belangrijk zijn.
  3. Faciliteert een platform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen.
  4. Stimuleert het doen van wetenschappelijk onderzoek en innovaties die in het belang zijn van mensen met darmkanker. Ook houdt zij darmkankerpatiënten op de hoogte van nieuwe behandelingen, klinische studies en de uitkomsten hiervan.
  5. Wil knelpunten waar mensen met darmkanker in het dagelijks leven tegenaan lopen, oplossen. Dat doet de stichting via actiegerichte belangenbehartiging. Daarbij wordt ook gekeken naar de knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen. Met een achterbanraadpleging brengt de werkgroep de meest prangende knelpunten in kaart.
  6. Werkt samen met relevante organisaties, zoals de Stomavereniging, Maag Lever Darm Stichting, NFK, DCCG, IKNL, en ‘Samen tegen Darmkanker’ om zo de positie van mensen met darmkanker te verbeteren.

Bestuur

  • Rein van der Leeuw (voorzitter)
  • Thijs Fonville (algemeen bestuurslid)
  • Lizette de Vries (aspirant bestuurslid)

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding van de onkosten.

Beleidsplan

De stichting heeft een strategisch meerjarenplan en begroting 2021. Dit document is openbaar en te downloaden.